شرکت هیوندای کره جنوبی

شرکت هیوندای کره جنوبی شرکت هیوندای موتور ددر سال ۱۹۶۷ در کشور کره جنوبی تاسیس شد. آنچه در این سالها هیوندای موتور را از سایر شرکتهای سازنده خودرو متمایز نموده است ...

تاریخچه شرکت تویوتا ژاپن

تاریخچه شرکت تویوتا ژاپن ساکیچی و کیشیرو تویودا : این بخش به اختصار تاریخچه سیرتکنولوژی صنایع را از ماشین آلات نساجی تا اتومبیل و همچنین کسانی که در این نوآوری ...